408/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus hengityshalvauspotilaiden hoitokustannusten korvaamisesta annetun asetuksen 1 ja 4§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan hengityshalvauspotilaiden hoitokustannusten korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 1957 annetun asetuksen (190/57) 4§ ja

muutetaan 1§, sellaisena kuin se on 12 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa asetuksessa (329/64), seuraavasti:

Hengityshalvauspotilaiden hoitokustannuksista annetun lain 1§:ssä tarkoitettuna hengityshalvauksena pidetään hengityshalvausta, jonka johdosta potilas tarvitsee pitkäaikaista hoitoa hengityshalvauslaitteessa tai, milloin kysymyksessä on poliosta tai sellaisesta muusta tartuntataudista, jonka sosiaali- ja terveyshallitus katsoo polioon verrattavaksi, aiheutunut hengityshalvaus, lyhytaikaisempaakin hoitoa hengityshalvauslaitteessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.