406/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus kansanterveysasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 10 päivänä maaliskuuta 1972 annetun kansanterveysasetuksen (205/72) 15§,

sellaisena kuin se on 17 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa asetuksessa (535/83), sekä

muutetaan 6§:n 2, 3 ja 5 momentti sekä 6 a§:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 6§:n 2 ja 5 momentti 29 päivänä joulukuuta 1976 annetussa asetuksessa (1140/76), 6§:n 3 momentti 5 päivänä toukokuuta 1972 annetussa asetuksessa (368/72) ja 6 a§:n 3 momentti 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa asetuksessa (959/81), seuraavasti:


Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen saadaan sosiaali- ja terveysministeriön tarpeellisiksi katsomien laboratorionäytteiden tutkimukset ja muut vastaavat tutkimukset suorituttaa valtion tai yliopiston laitoksessa taikka, mikäli näytteiden tutkiminen edellä tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla ei ole mahdollista ja asianomaisen keskussairaalan annettua asiasta lausunnon, erityisestä syystä sosiaali- ja terveysministeriön määräajaksi antaman luvan perusteella muussa sen hyväksymässä tutkimuslaitoksessa sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä laajuudessa. Mitä edellä on säädetty tutkimusten suorituttamisesta valtion tai yliopiston laitoksessa, koskee myös hammassairauksien vastustamistyötä sekä hampaiden tutkimusta ja hoitoa sosiaali- ja terveysministeriön tarpeelliseksi katsomassa laajuudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa yleisohjeet sairaankuljetusajoneuvolla suoritettavasta sairaankuljetuksesta ja siihen käytettävän auton varusteista.


Hammasteknisiä laitteita ja välineitä, kuten hampaanoikomislaitteita ja tekohampaita voidaan hankkia sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä laajuudessa.


6 a§

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat ohjeet oppilaiden hammashuoltoon ja kouluterveydenhuoltoon sisältyvistä

kuljetuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olevat lääkintöhallituksen antamat 6§:n 2 momentissa tarkoitetut luvat ja 6§:n 3 momentissa tarkoitetut yleisohjeet sekä 6 a§:n 3 momentissa tarkoitetut ohjeet ovat edelleen voimassa, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö toisin määrää.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.