388/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkärin kunnalta tai kuntainliitolta saamien toimenpidepalkkioiden huomioon ottamisesta eläkkeen perusteena olevana palkkana annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkärin kunnalta tai kuntainliitolta saamien toimenpidepalkkioiden huomioon ottamisesta eläkkeen perustana olevana palkkana 22 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (1086/78) 2§ seuraavasti:

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa kalenterivuosittain tammikuun kuluessa ne toimenpidepalkkiot, joita on pidettävä tässä asetuksessa tarkoitettuina toimenpidepalkkioina. Samalla sosiaali- ja terveysministeriö kunnallista eläkelaitosta kuultuaan vahvistaa sen enimmäismäärän, jonka mukaan nämä toimenpidepalkkiot otetaan enintään huomioon eläkkeen perusteena olevaa palkkaa määrättäessä. Sanottu enimmäismäärä vahvistetaan siten, että se on lähimain, kuitenkin enintään kolme neljäsosaa terveyskeskuslääkärin viran peruspalkasta kaikkine ikälisineen I paikkakuntakalleusluokassa sen palkkataulukon mukaan, jonka perusteella terveyskeskuslääkärin palkka kunkin kalenterivuoden alusta lukien on suoritettava.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Vuonna 1991 sovelletaan lääkintöhallituksen vahvistamia vuoden 1991 toimenpidepalkkioita.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.