387/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus Saimaan kanavan hoitokunnasta annetun asetuksen 3 ja 4§:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan Saimaan kanavan hoitokunnasta 6 päivänä syyskuuta 1963 annetun asetuksen (436/63) 3 ja 4§,

näistä 4§ sellaisena kuin se on 20 päivänä lokakuuta 1989 annetussa asetuksessa (923/89), seuraavasti:

Hoitokunnassa on toimistopäällikön virka.

Lisäksi hoitokunnassa voi olla muita virkoja.

Hoitokunnan virkoihin nimittää hoitokunta, joka myös määrää toimistopäällikön ja muiden virkamiesten tehtävistä.

Hoitokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja asiantuntijoiden palkkioiden perusteet vahvistaa liikenneministeriö. Heidän matkakustannustensa korvauksesta on voimassa, mitä valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta on säädetty tai määrätty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.