385/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus Tampereen yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan Tampereen yliopistosta 7 päivänä lokakuuta 1988 annetun asetuksen (860/88) 18§:n 1 momentin 8 kohta, 20§:n 4 momentti, 57§:n 1 ja 2 momentti sekä 72 ja 73§ seuraavasti:

18§

Hallituksen tehtävänä on:


8) tehdä esitys hallintojohtajan viran täyttämiseksi;


20§

Kansleri toimii muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajana, nimittää tai ottaa eräät opettajat ja muut virkamiehet sekä suorittaa muita tehtäviä siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

57§

Professorin ja hallintojohtajan nimittää tasavallan presidentti. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksen johtajan, apulaisprofessorin, dosentin, yliopettajan, lehtorin, apulaisopettajan, yliassistentin ja assistentin sekä harjoittelukoulun rehtorin nimittää tai ottaa kansleri.

Tuntiopettajia lukuun ottamatta muun kuin 1 momentissa mainitun henkilökunnan, jolta vaaditaan korkeakoulututkinto, nimittää tai ottaa yliopiston hallitus. Tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa tämä koskee kuitenkin vain silloin, kun heidät otetaan vuotta pitemmäksi ajaksi.


72§

Mitä edellä säädetään menettelystä täytettäessä professorin virkaa noudatetaan soveltuvin osin myös täytettäessä yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksen professorin virkaa.

73§

Täytettäessä erilliseen laitokseen sijoitettua virkaa tai otettaessa tällaisen laitoksen muuta henkilökuntaa suorittaa johtokunta tiedekunnalle kuuluvat tehtävät.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.