380/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 10 c§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista 2 päivänä elokuuta 1946 annetun lain (608/46) 10 c§:ään, sellaisena kuin se on 12 päivänä tammikuuta 1979 annetussa laissa (26/79), uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

10 c§

Puheenjohtaja voi yksin ratkaista työaikalain 11§:n 4 momentin, kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain (400/78) 6§:n 6 momentin ja maatalouden työaikalain (407/89) 12§:n 3 momentin mukaiset lisäylityötä koskevat hakemukset, jos lupaa hakenut työnantaja ja työntekijöiden edustaja ovat yksimielisiä luvan tarpeellisuudesta. Puheenjohtajan tällaisessa asiassa antamaa päätöstä ei tarvitse vahvistaa poikkeuslupajaostossa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Hallituksen esitys 292/90
Sosiaalivaliok. miet. 50/90
Suuren valiok. miet. 254/90

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.