379/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä 21 päivänä lokakuuta 1983 annetun asetuksen (804/83) 14§:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1033/87), sekä

lisätään 14§:n 2 momenttiin uusi 6 a kohta ja 15§:ään uusi 12 a kohta, sellaisina kuin sanottu momentti ja pykälä ovat mainitussa 18 päivänä 1987 annetussa asetuksessa, 26 päivänä elokuuta 1988 annetussa asetuksessa (765/88) ja 25 päivänä toukokuuta 1990 annetussa asetuksessa (466/90), seuraavasti:

14§

Ministeriössä on seuraavat sopimuspalkkaiset virat:


6) apulaisosastopäälliköitä, joista kaksi toimii metsäosastossa ja yksi kalastus- ja metsästysosastossa;


Ministeriössä on seuraavat peruspalkkaiset virat:


6 a) ylimetsänhoitaja;


15§

Kelpoisuusvaatimuksena on:


12 a) ylimetsänhoitajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T.Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.