372/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus valtion virkamiesasetuksen 12 ja 13§:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 21 päivänä elokuuta 1987 annetun valtion virkamiesasetuksen (723/87) 12 ja 13§ seuraavasti:

12§

Virkavapautta raskauden ja synnytyksen vuoksi (äitiysloma) on haettava viimeistään kolme kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. Hakemukseen on liitettävä sairausvakuutuslain 28§:n mukaan työnantajalle suoritettavan äitiysrahan hakemista varten vaadittava terveyskeskuksen terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus raskauden kestoajasta.

13§

Virkavapautta lapsen hoidon vuoksi ajaksi, jolta virkamiehelle suoritetaan sairausvakuutuslain 23§:n 3 momentin nojalla isyysrahaa (isyysloma), on haettava viimeistään kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa tai, jos isyyslomaa käytetään valinnaisena aikana äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana, viimeistään kuukautta ennen tällaisen isyysloman alkamista. Synnytyksen yhteydessä pidettävän isyysloman osalta hakijan on esitettävä selvitys siitä, että isyysrahan maksamisesta hakijalle on sovittu.

Virkavapautta lapsen hoidon vuoksi ajaksi, jolta virkamiehelle suoritetaan sairausvakuutuslain 23§:n 2 momentin nojalla vanhempainrahaa (vanhempainloma), on haettava, mikäli mahdollista, kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Virkavapautta lapsen hoidon vuoksi ajaksi, jolta virkamiehelle suoritetaan sairausvakuutuslain 23 a§:n nojalla vanhempainrahaa (vanhempainloma), on haettava niin pian kuin se on mahdollista.

Virkavapautta lapsen hoidon vuoksi ajaksi, jolta virkamiehelle suoritetaan vanhempainrahaa sairausvakuutuslain 23§:n 4 momentin nojalla (vanhempainloma), on haettava viimeistään kuukautta ennen vanhempainloman alkamista. Hakijan on esitettävä lapsen hoitoon ottamisesta sosiaalilautakunnan tai lapseksiottamisesta annetun lain (153/85) 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun ottolapsitoimiston antama todistus.

Virkavapautta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon vuoksi (hoitovapaa) on haettava alle kaksivuotiaan lapsen hoitamiseksi viimeistään kahta kuukautta ennen vanhempainloman päättymistä ja yli kaksivuotiaan lapsen hoitamiseksi hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta.

Osittaista virkavapautta lapsen hoidon vuoksi (osittainen hoitovapaa) on haettava viimeistään kolme kuukautta ennen hoitovapaan alkamista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.