367/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan kauppa- ja teollisuusministeriöstä 25 päivänä toukokuuta 1990 annetun asetuksen (474/90) 28§:n 1 momentti, 29§:n 8, 16 ja 23 kohta ja 30§:n 3 momentti seuraavasti:

Ministeriön virkamiehet
28§

Ministeriössä on kansliapäällikkö, kauppaosaston, teollisuusosaston, energiaosaston ja yrityskehitysosaston osastopäälliköt sekä yleisen osaston osastopäällikkönä toimiva hallitusneuvos, neuvottelevia virkamiehiä, hallitusneuvoksia, apulaisosastopäälliköitä, hallitusneuvos toimistopäällikkönä, vanhempi hallitussihteeri toimistopäällikkönä, vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä, toimistopäälliköitä, kaupallinen neuvos, tiedotuspäällikkö, ylitarkastajia ja tarkastajia, yritystutkijoita, erikoistutkijoita, tutkijoita, suunnittelijoita, koulutuspäällikkö, esittelijöitä, pääsihteereitä, kaupallisia sihteereitä, ylikielenkääntäjä, kielenkääntäjiä, yliaktuaari, ylikamreeri, kamreereja ja apulaiskamreeri, tiedotussihteereitä, taloustarkastajia, osastosihteereitä ja ministerin sihteereitä, kirjaaja, apulaistarkastajia sekä muita vakinaisia virkamiehiä.


29§

Kelpoisuusvaatimuksena on:


8) kauppaosaston kaupallisella neuvoksella ja toimistopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys toimialaansa liittyviin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,


16) tiedotuspäälliköllä, erikoistutkijalla, ylitarkastajalla, koulutuspäälliköllä, pääsihteerillä ja kaupallisella sihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyyttä toimialaansa liittyviin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,


23) yliaktuaarilla, ylikamreerilla, kamreerilla, apulaiskamreerilla, osastosihteerillä, ministerin sihteerillä ja apulaistarkastajalla virkaan soveltuva tutkinto,


30§

Hallitusneuvoksen toimistopäällikkönä, kaupallisen neuvoksen ja vanhemman hallitussihteerin toimistopäällikkönä nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.