357/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Laki koiraverosta annetun lain 1 ja 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan koiraverosta 29 päivänä kesäkuuta 1979 annetun lain (590/79) 3§ ja

lisätään 1§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:


Kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnassa ei ole suoritettava koiraveroa. Kunnanvaltuusto voi tällöin myös päättää, että koiranomistaja ei ole velvollinen tekemään lain 5 ja 6§:ssä tarkoitettuja ilmoituksia ja ettei koirasta ole kirjoitettava 7§:ssä tarkoitettua valvontalippua.

Koiravero on enintään 300 markkaa, sen mukaan kuin kunnanvaltuusto päättää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991. Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 1991.

Hallituksen esitys 298/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 35/90
Suuren valiok. miet. 292/90

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.