351/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki asumistukilain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/75) 2§:n 1 kohta, sellaisena kuin se on 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (154/87), seuraavasti:

Tämän lain mukaista asumistukea ei myönnetä:

1) yksin asuvalle opiskelijalle, joka opintotukilain 10§:n 3 momentin mukaan on oikeutettu opintorahan asumislisään tai opiskelijalle, jolla on oikeus maksuttomaan asuntoon oppilaitoksen puolesta kuitenkin niin, että asumistukea myönnetään, jos opiskelija on saanut opintotukilain mukaista opintotukea saman tutkinnon suorittamista varten opintotukiasetuksessa säädetyn enimmäisajan;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 226/90
Sivistysvaliok. miet. 16/90
Suuren valiok. miet. 214/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.