345/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain 12§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään tieliikenteen tietojärjestelmästä 15 päivänä syyskuuta 1989 annetun lain (819/89) 12§:ään uusi 2 kohta, jolloin nykyinen 2-4 kohta siirtyvät 3-5 kohdaksi, seuraavasti:

12§
Tietojen luovutus ajokorttirekisteristä

Ajokorttirekisterin tiedot on pidettävä salassa. Rekisteristä saa luovuttaa kuitenkin seuraavia tietoja:


2) lupaviranomaiselle sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain (342/91) ja luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain (343/91) mukaisten liikennelupien myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä >maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 175/90
Liikennevaliok. miet. 7/90
Suuren valiok. miet. 247/90

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.