336/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Asetus lapsen elatuksen turvaamisesta annetun asetuksen 4 ja 19§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan lapsen elatuksen turvaamisesta 18 helmikuuta 1977 annetun asetuksen (182/77) 4§:n 2 momentti ja 19§ seuraavasti:


Elatustukihakemus on tehtävä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.


19§

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollut sosiaalihallituksen vahvistama elatustukihakemuslomakkeen kaava on edelleen voimassa, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö toisin määrää.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.