335/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Asetus Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnasta annetun asetuksen 2 ja 3§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnasta 8 päivänä helmikuuta 1985 annetun asetuksen (155/85) 2§:n 2 momentti ja 3§:n 2 momentti seuraavasti:


Lautakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeriön edustaja. Muista jäsenistä tulee ainakin yhden edustaa ulkoasiainministeriötä, yhden oikeusministeriötä, yhden sosiaali- ja terveyshallitusta ja yhden kunnallisen lastensuojelutyön asiantuntemusta, minkä lisäksi jokaisesta sosiaali- ja terveyshallituksen luvan saaneesta palvelunantajasta valitaan yksi jäsen. Mitä edellä on säädetty jäsenestä, on vastaavasti voimassa hänen henkilökohtaisesta varajäsenestään.Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä tai heidän varajäsenistään on saapuvilla. Käsitellessään 1§:n 3 kohdassa tarkoitettujen lupien myöntämistä lautakunta on kuitenkin päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä sosiaali- ja terveyshallitusta ja kunnallisen lastensuojelutyön asiantuntemusta edustavat jäsenet tai heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat saapuvilla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.