330/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Asetus lastensuojeluasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun lastensuojeluasetuksen (1010/83) 14§, 19§:n 1 momentti ja 20§ seuraavasti:

14§

Huostaanottoa, sijaishuoltoon sijoittamista, huostassapitämisen lakkaamista, perhehoitosopimusta, yhteydenpidon rajoittamista ja eristämistä koskevassa asiassa tehtävä päätös on laadittava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman kaavan mukaisesti.

19§

Sosiaali- ja terveysministeriön on annettava lastensuojelulain 45§:n 2 momentissa tarkoitettu määräys sille kunnalle, jonka on katsottava voivan järjestää perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun lapselle tai nuorelle tämän edun kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.


20§

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollut sosiaalihallituksen vahvistama 14§:ssä tarkoitettu kaava on edelleen voimassa, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö toisin määrää.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.