329/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen 7 ja 20§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan sosiaalipalveluista perittävistä maksuista 2 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen (887/83) 7 ja 20§ seuraavasti:

Lastensuojelu

Lastensuojelulain (683/83) mukaan sijaishuoltona ja avohuollon toimenpiteenä järjestetystä perhehoidosta ja laitoshuollosta perittävä maksu voi olla enintään 5§:n 1 momentissa säädetyn maksun enimmäismäärän suuruinen. Maksu peritään lastensuojelulain 46§:n säännösten ja sosiaali- ja terveysministeriön antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Lapsen vanhemmilta perittävä kunnan tai kuntainliiton päättämä maksu jaetaan heidän keskensä maksukyvyn mukaan.

20§
Soveltamisohjeet

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.