312/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1991

Valtioneuvoston päätös kirjastorakennusten normaalihinnoista vuonna 1991

Valtioneuvosto on peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista 28 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (1112/78) 13§:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1147/88), opetusministeriön esittelystä päättänyt:

Kirjastorakennusten ja -huoneistojen normaalihinnat hyötypinta-alan neliömetriä kohti ovat seuraavat:


kirjastotilat        8 000 mk
kirjastoauton säilytystilat 6 150 mk
asunto           5 550 mk
kiinteistön hoitotilat   6 950 mk

Edellä ilmoitetut normaalihinnat hyötypinta-alan neliömetriä kohti ovat rakennuskustannusindeksin pisteluvun 198 kustannustasossa. Kirjastorakennukselle ja kirjastohuoneistolle määrättävä normaalihinta on tarkistettava toteuttamisohjelman hyväksymispäivänä tiedossa olevan viimeisen rakennuskustannusindeksin tasoon.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1991 ja se on voimassa vuoden 1991 loppuun.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1991

Opetusministeri
Ole Norrback

Kulttuuriasiainneuvos
Anneli -yräs

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.