308/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan valtiovarainministeriöstä 21 päivänä syyskuuta 1990 annetun asetuksen (879/90) 32§:n 10 ja 11 kohdat,

muutetaan 11§:n 1 momentti, 12§:n 2, 4 ja 5 momentit, 13§:n 1 momentti ja 33§ sekä lisätään 29§:ään uusi 4 a kohta seuraavasti:

11§

Ministeriössä on valtiosihteeri, alivaltiosihteeri, osastopäälliköitä, budjettineuvos, apulaisosastopäällikkönä, finanssineuvos, apulaisosastopäällikkönä, hallitusneuvoksia, apulaisosastopäällikkönä, lainsäädäntöjohtaja, apulaisosastopäällikkönä, apulaisosastopäälliköitä, budjettineuvoksia, finanssineuvoksia, hallitusneuvoksia, lainsäädäntöneuvoksia, rahoitusneuvos, koulutuspäällikkö ja neuvottelevia virkamiehiä sekä muita vakinaisia virkamiehiä.


12§

Osastojen päällikköinä ovat osastopäälliköt.


Hallintotoimiston päällikkönä on hallitusneuvos.

Työjärjestyksessä määrätyn toimiston tai muun pysyvän toimintayksikön päällikkönä on tasavallan presidentin tai valtioneuvoston nimitettävä virkamies, jonka ministeri määrää tehtävään.


13§

Yleisen osaston, vero-osaston, kansantalousosaston ja hallinnon kehittämisosaston päälliköillä on ylijohtajan arvonimi, tulo- ja menoarvio-osaston päälliköllä budjettipäällikön arvonimi ja henkilöstöosaston päälliköllä valtion työmarkkinajohtajan arvonimi.


29§

Henkilöstöosaston osastopäällikkö tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, apulaisosastopäällikkö taikka toimiston tai muun pysyvän toimintayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


4 a)valtion virastojen ja laitosten sekä asianomaisten henkilöstöjärjestöjen välisten työehtosopimusluonnosten hyväksymistä;


33§

Valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, budjettineuvoksen, apulaisosastopäällikkönä, finanssineuvoksen, apulaisosastopäällikkönä, hallitusneuvoksen, apulaisosastopäällikkönä, lainsäädäntöjohtajan, apulaisosastopäällikkönä, apulaisosastopäällikön, hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.