305/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Laki valtiokonttorista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Valtiovarainhoitoon ja valtion henkilöstöhallintoon kuuluvia tehtäviä varten on valtiovarainministeriön alaisena valtiokonttori.

Valtiokonttorin tehtävänä on, ellei jonkin asian osalta ole toimivallasta toisin säädetty

1)järjestää rahoitus-, sijoitus-, velanhoito- ja lainanhoitopalveluja sekä työterveys- ja muita henkilöstöpalveluja valtion virastoille ja laitoksille;

2)hoitaa valtion keskuskirjanpitoa; sekä

3)huolehtia valtion eläke- ja vahingonkorvausasioista.

Lisäksi valtiokonttori suorittaa ne muut tehtävät, jotka on säädetty tai määrätty sen hoidettavaksi.

Valtiokonttorissa on johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

Valtiokonttorilla on oikeus lainhuudatus- ja kiinnitysasioissa lähettää asiakirjat kirjeessä asianomaiselle oikeudelle tai tuomiokunnan tuomarille.

Valtion ja kunnan sekä muun julkisyhteisön viranomaiset ovat velvolliset kukin toimivaltansa rajoissa antamaan valtiokonttorille sen pyytämää virka-apua.

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Tällä lailla kumotaan valtiokonttorista 13 päivänä tammikuuta 1978 annettu laki (18/78) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän lain voimaan tullessa valtiokonttorin virat tulevat valtiokonttorin yhteisiksi.

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Hallituksen esitys 238/90
Valtiovarainvaliok. miet. 56/90
Suuren valiok. miet. 180/90

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.