289/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Asetus kemikaalilain nojalla lääkintöhallitukselle tehtävien ilmoitusten käsittelymaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan kemikaalilain nojalla lääkintöhallitukselle tehtävien ilmoitusten käsittelymaksuista 24 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (715/90) nimike, 4§:n 2 momentti sekä 7§:n 1 momentti seuraavasti:

Asetus

kemikaalilain nojalla sosiaali- ja terveyshallitukselle tehtävien ilmoitusten käsittelymaksuista


Jos EY:n tai EFTA:n jäsenvaltioon jätetty ilmoitus vastaa laajuudeltaan päätöksessä tarkoitettua suppeaa ilmoitusta, sen käsittelystä peritään 1 momentista poiketen 2§:n 1 momentissa säädetty maksu. Jos Suomeen tehty varsinainen ilmoitus on laajempi kuin EY:n tai EFTA:n jäsenvaltioon jätetty ilmoitus, peritään ilmoituksen käsittelystä 1 momentissa säädetyn maksun lisäksi 3§:n 2 momentissa säädetty maksu.

Maksun perii sosiaali- ja terveyshallitus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.