281/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Asetus valtion eläinlääketieteellisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen ja sen liitteenä olevan hinnaston muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan valtion eläinlääketieteellisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetun asetuksen (567/86) 1§ ja

lisätään asetuksen liitteenä olevaan hinnastoon, sellaisena kuin se on 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa asetuksessa (736/90), uusi 13 kohta seuraavasti:

Valtion eläinlääketieteellisessä laitoksessa tehtävistä laboratoriotutkimuksista, laitoksen suorittamasta maahan tuotavien lihan ja lihavalmisteiden tarkastuksesta sekä laitoksen muista suoritteista peritään valtiolle tämän asetuksen ja sen liitteenä olevan hinnaston mukaiset maksut.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetuista maahan tuotujen lihan tai lihavalmisteiden tarkastuksista peritään kuitenkin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen maksu.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T.Pohjala

Liite

HINNASTO

SUORITE

13. Maahan tuotavien lihan ja lihavalmisteiden tarkastus
 Jokaisesta erikseen tullattavaksi ilmoitetusta tavaraerästä peritään tar-
 kastusmaksua seuraavasti:
 13.1.  Liha ja maksa
 13.1.1. Tuore liha ja maksa                1 000 mk
 13.1.2. Pakastettu liha ja maksa              850 mk
 13.2.  Lihavalmisteet ja raaka-aineet
 13.2.1. Säilykkeet ja muut lihavalmisteet          400 mk
 13.2.2. Verijauho ja muut raaka-aineet           450 mk
 Jos erä on suurempi kuin 20 000 kiloa, peritään jokaiselta alkavalta 
 10 000 kilolta 100 markan suuruinen lisämaksu.
 Liha- ja maksaerältä, jonka paino ei ylitä 100:aa kiloa ja joka voidaan 
 katsoa tuotetun maahan näytteenä, peritään tarkastusmaksuna 350 markkaa.
 Tarkastusmaksun lisäksi peritään täysimääräisinä tarkastusta varten 
 muilta ostetuista palveluista aiheutuneet kustannukset.
 Jos tarkastus suoritetaan maahantuojan pyynnöstä muuna kuin valtion 
 virastoissa noudatettavana virka-aikana, peritään maksu 50 prosentilla 
 korotettuna.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.