256/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Asetus rajavartiolaitoksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään rajavartiolaitoksesta 10 päivänä tammikuuta 1975 annetun lain (5/75) 4§:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (984/87), ja 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 5§:n 2 momentin ja 6§:n, sellaisena kuin niistä 6§ on 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (673/90), nojalla:

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset rajavartiolaitoksen virat.

Perustetaan

1 päivästä maaliskuuta 1991 lukien


 Luku-     Viran nimi         Palkkaus- 
 määrä                   luokka  
 1       eversti tai kommodori   A 27 
 2       toimiupseeri erikoisluokka A 18 
 7       toimiupseeri 1 l      A 17 
 6       toimiupseeri 2 l      A 16 

Lakkautetaan

1 päivästä maaliskuuta 1991 lukien


 Luku-     Viran nimi         Palkkaus- 
 määrä                   luokka  
 1       majuri tai komentajakaptee-
        ni             A 23 
 15       toimiupseeri 3 l      A 14 
 1       toimistovirkailija     A 8 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.