245/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki ulosottolain 5 luvun 8 a ja 10 a§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain 5 luvun 8 a§:n 3 momentti ja 10 a§, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä elokuuta 1984 annetussa laissa (636/84), seuraavasti:

5 luku

Ulosmitatun omaisuuden rahaksi muuttamisesta

8 a§

Jos yrityksen koko omaisuus myydään yhtenä kokonaisuutena, ostaja voi ottaa vastatakseen myytyyn omaisuuteen kiinnitetystä saatavasta yrityskiinnityslain 10§:ssä säädetyin edellytyksin ja vaikutuksin, jos kiinnityksenhaltija ennen kauppahinnan jakamista ilmoittaa tähän suostuvansa.


10 a§

Kun sellaisen irtaimen omaisuuden huutokauppa, johon on vahvistettu yrityskiinnitys, on saanut lainvoiman ja kauppasumman jako on toimitettu, huutokaupan toimittajan on ilmoitettava patentti- ja rekisterihallitukselle myymisestä ja siitä mitä kauppasumman jaossa on kertynyt kiinnityksenhaltijoille. Huutokaupan toimittajan tulee tehdä kiinnitettyyn panttivelkakirjaan merkintä suorituksesta. Kun kiinnityksenhaltijan saatava tulee suoritetuksi panttivelkakirjan täyteen määrään, huutokaupan toimittajan on liitettävä ilmoitukseen panttivelkakirja kiinnityksen kuolettamiseksi.

Kun ostaja ottaa vastatakseen kiinnitetystä saatavasta 8 a§:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, huutokaupan toimittajan on ilmoitettava tästä patentti- ja rekisterihallitukselle yrityskiinnitysrekisteriin merkitsemistä varten. Huutokaupan toimittajan on tehtävä panttivelkakirjaan merkintä vastattavaksi ottamisesta.

Huutokaupan toimittajan on tehtävä ilmoitus sellaisen saatavan perimiseksi toimitetun ulosmittauksen perääntymisestä, jonka vakuudeksi on vahvistettu yrityskiinnitys.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 139/90
Lakivaliok. miet. 12/90
Suuren valiok. miet. 196/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.