242/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 6§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetun lain (389/88) 8 luvun 6§:n 4 momentti seuraavasti:

8 luku

Yhtiömuodon muuttaminen ja yhtiöiden sulautuminen

Sulautuminen

Jos sulautuvan yhtiön omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnityslaissa (634/84) tarkoitettu yrityskiinnitys, sulautuvan yhtiön varat ja velat eivät siirry vastaanottavalle yhtiölle ennen kuin sulautumisesta on tehty merkintä kaupparekisteriin. Merkintää sulautumisesta ei saa tehdä, jos sulautumiseen osallisista yhtiöistä useamman kuin yhden omaisuuteen on voimassa yrityskiinnitys, ennen kuin kiinnityksenhaltijat ovat sopineet kiinnitysten etuoikeudesta ja etuoikeuden järjestämisestä on hakemuksen perusteella tehty merkintä yrityskiinnitysrekisteriin.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 139/90
Lakivaliok. miet. 12/90
Suuren valiok. miet. 196/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.