234/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Asetus valtion eläkeasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä lisätään 9 päivänä joulukuuta 1966 annettuun valtion eläkeasetukseen (611/66) uusi 7 a§ seuraavasti:

7 a§

Valtion eläkelautakunnalle osoitettujen asiakirjojen vastaanottamisesta ja lautakunnan asiakirjojen lähettämisestä sekä lautakunnan muista toimistotöistä huolehtii valtiokonttori.

Valtion eläkelain 23 a§:n 1 momentissa tarkoitetut valtion virkamiesten ja työntekijäin edustavimmat keskusjärjestöt ovat Akava r.y., STTK:n Julkisten alojen ammattijärjestö STTK-J r.y., TVK-Valtio r.y. ja Virkamiesten ja Työntekijäin Yhteisjärjestö VTY r.y., joiden kunkin ehdottamista henkilöistä määrätään yksi valtion eläkelautakunnan jäsen.

Valtion eläkelautakunnan jäsenten tulee olla 25 vuotta täyttäneitä ja he toimivat tuomarin vastuulla. Jäsenen, joka ei ole aikaisemmin tehnyt tuomarinvalaa tai sitä vastaavaa vakuutusta, on vannottava se ennen tehtäväänsä ryhtymistä.

Jos eläkelautakunnan jäsen tai henkilökohtainen varamies eroaa tai kuolee kesken toimikautensa, määrää valtiovarainministeriö saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta kuin asianomainen jäsen tai varamies on määrätty hänen tilalleen uuden jäsenen tai varamiehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtion eläkelautakunnassa voi olla sekä päätoimisia että sivutoimisia esittelijöitä. Heidät ottaa valtion eläkelautakunta. Esittelijältä vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

Valtion eläkelautakunnan jäseniin ja esittelijöihin sovelletaan, mitä tuomarin esteellisyydestä on säädetty.

Asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Valtiovarainministeriö vahvistaa valtion eläkelautakunnan työjärjestyksen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.