233/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki ennakkotiedosta, oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta eräissä eläkeasioissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ennakkotiedosta, oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta eräissä eläkeasioissa 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetun lain (272/71) nimike sekä 1 ja 2§ näin kuuluviksi:

Laki

ennakkotiedosta ja muutoksenhausta eräissä eläkeasioissa

Mitä ennakkotiedosta valtiokonttorin käsiteltävässä eläkeasiassa sekä muutoksenhausta valtiokonttorin päätökseen on valtion eläkelaissa säädetty, on vastaavasti voimassa niitä eläkkeitä koskevissa valtiokonttorin käsiteltävissä asioissa, joihin asianomaisella eri lakien tai asetusten nojalla on oikeus valtion varoista soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olevalla henkilöllä.

Mitä muutoksenhausta on säädetty valtion perhe-eläkelaissa, on vastaavasti voimassa niitä perhe-eläkkeitä koskevissa asioissa, joihin asianomaisella eri lakien tai asetusten nojalla on oikeus valtion varoista soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olleen henkilön jälkeen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 158/90
Sosiaalivaliok. miet. 36/90
Suuren valiok. miet. 165/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.