230/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki valtion eläkelain voimaanpanolain 7 a§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain voimaanpanolain (281/66) 7 a§, sellaisena kuin se on 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa laissa (268/71), näin kuuluvaksi:

7 a§

Ennakkotiedosta ja muutoksenhausta edellä 7§:n 1 momentissa mainittuihin lakeihin ja asetuksiin perustuvissa valtiokonttorin käsiteltävissä eläkeasioissa sekä tähän lakiin perustuvissa asioissa on soveltuvin osin voimassa, mitä siitä valtion eläkelaissa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 158/90
Sosiaalivaliok. miet. 36/90
Suuren valiok. miet. 165/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.