227/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1§:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on muuttanut eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta 28 päivänä joulukuuta 1977 antamansa päätöksen 1§:n 1 momentin 1 ja 3 kohdan sekä 2 momentin,

näistä 1§:n 3 kohta ja 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa valtiovarainministeriön päätöksessä (1172/90), seuraavasti:

Vastavuoroisuuteen perustuen myönnetään vapautus tai alennus moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 9§:ssä, sellaisena kuin se on 27 päivänä toukokuuta 1977 annetussa asetuksessa (412/77) ja osittain muutettuna 10 päivänä huhtikuuta 1981 ja 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetuissa asetuksissa (250/81 ja 495/86), tarkoitetun moottoriajoneuvoveron suorittamisesta ulkomailla rekisteröidyistä Suomeen tilapäistä käyttöä varten tuoduista ajoneuvoista seuraavasti:

1) vapautetaan kiinteästä verosta ja kulutusverosta Iranissa, Italiassa, Kreikassa, Luxemburgissa, Ranskassa, Saksan liittotasavallassa, Sosialististen neuvostotasavaltojen liitossa, Tanskassa tai Tunisiassa rekisteröidyt ajoneuvot, Libyassa rekisteröidyt kuorma-autot ja kuorma-auton perävaunut sekä Turkissa rekisteröidyt linja-autot ja sellaiset kuorma-autot, jotka ovat Suomen ja Turkin välisessä liikenteessä;


3) vapautetaan kulutusverosta Espanjassa tai Jugoslaviassa rekisteröidyt ajoneuvot sekä Norjassa tai Itävallassa rekisteröidyt linja-autot, Itävallassa rekisteröidyt pakettiautot sekä Norjassa tai Ruotsissa rekisteröidyt kokonaispainoltaan enintään 6 000 kilogramman painoiset ajoneuvot;


Itävallassa, Ruotsissa, Sveitsissä tai Norjassa rekisteröityyn ajoneuvoon ei sovelleta 1 momentissa mainitun asetuksen 9§:n 2 momentissa olevia kulutusveron vähimmäismäärää koskevia säännöksiä. Ruotsissa tai Norjassa rekisteröity ajoneuvo, jolla Suomessa ajettu matka on enintään 100 kilometriä, on vapaa kulutusverosta. Sveitsissä rekisteröity ajoneuvo, jolla Suomessa ajettu matka on enintään 50 kilometriä, on vapaa kulutusverosta.Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1991. Sitä sovelletaan ajoneuvoihin, joita on käytetty Suomessa 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Ministeri
Ulla Puolanne

Vs. vanhempi hallitussihteeri
Heikki Kuitunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.