198/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain 2§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1958 annetussa laissa (526/58), näin kuuluvaksi:


Jos ratkaisematta olevien asiain lukumäärään nähden tai muusta syystä katsotaan tarvittavan ylimääräisiä hallintoneuvoksia, tasavallan presidentti voi, korkeimman hallinto-oikeuden esityksestä, nimittää enintään kaksitoista henkilöä, joilla on 1 momentissa mainittu kelpoisuus, korkeimman hallinto-oikeuden jäseniksi enintään kolme vuotta kestäväksi toimikaudeksi. Ylimääräisten hallintoneuvosten ei katsota nimityksen vuoksi eronneen entisistä viroistaan.



Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Hallituksen esitys 84/90
Lakivaliok. miet. 11/90
Suuren valiok. miet. 150/90

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.