185/1991

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1991

Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta 8 päivänä helmikuuta 1983 annetun liikenneministeriön päätöksen (150/83) 14§:n 4 ja 5 momentin seuraavasti:

14§

4. Polttomoottorilla varustetussa autossa on oltava sellaiset äänenvaimentimet, ettei imu- tai pakoääni häiritsevästi ylitä muuta auton tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaa ääntä. Ajoneuvon äänen voimakkuus ei saa ylittää seuraavia arvoja:


a)henkilöauto           77 dB(A)
b)paketti- tai linja-auto, jonka 
suurin sallittu kokonaispaino on
-enintään 2 000 kg         78 dB(A)
-suurempi kuin 2 000 kg mutta 
enintään 3 500 kg         79 dB(A)
c)linja-auto, jonka suurin sallit-
tu kokonaispaino ylittää 3 500 kg 
ja jonka moottorin teho on
-alle 150 kW            80 dB(A)
-150 kW tai suurempi        83 dB(A)
d)kuorma-auto, jonka suurin 
sallittu kokonaispaino ylittää 
3 500kg ja jonka moottorin teho 
on
-enintään 75 kW          81 dB(A)
-suurempi kuin 75 kW mutta 
pienempi kuin 150 kW        83 dB(A)
-150 kW tai suurempi        84 dB(A) 

Suoraruiskutteisella dieselmoottorilla varustetun auton äänen voimakkuus saa ylittää kohtien a ja b arvot 1 dB(A):llä. Maastoajoneuvon, jonka kokonaispaino ylittää 2 000 kg, moottorin äänen voimakkuus saa ylittää kohtien a-d arvot 1 dB(A):llä, jos moottorin teho on alle 150 kW ja 2 dB(A):llä, jos moottorin teho on 150 kW tai suurempi.

5. Auton katsotaan täyttävän 4 momentin mukaiset vaatimukset, jos se on mallia, joka täyttää E-säännön n:o 51/01 tai e-ohjeen n:o 70/157/EEC vaatimukset, sellaisena kuin se on viimeksi muutettu ohjeella n:o 84/424/EEC.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991. Päätös koskee voimaantulopäivänä tai sen jälkeen Suomessa ensi kertaa käyttöön otettavaa autoa.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1991

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.