149/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annettuun lakiin (498/83) uusi 7 b§ seuraavasti:

7 b§

Tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella tehtyyn päätökseen haetaan muutosta sen mukaan kuin ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa (487/87) on muutoksenhausta säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Hallituksen esitys 252/90
Sivistysvaliok. miet. 25/90
Suuren valiok. miet. 283/90

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.