137/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki Punkaharjun luonnonsuojelualueesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus

Edustavan pitkittäisharjuselänteen ja kansallismaiseman suojelemiseksi sekä ympäristön- ja metsäntutkimusta, ympäristövalistusta ja luonnonharrastuksen edistämistä varten muodostetaan valtion Punkaharjun kunnassa omistamalle alueelle luonnonsuojelulain (71/23) mukaiseksi erityiseksi suojelualueeksi Punkaharjun luonnonsuojelualue.

Luonnonsuojelualueen sijainti ja rajat

Punkaharjun luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 679 hehtaaria ja sen rajat on merkitty tämän lain liitteenä olevaan karttaan.

Luonnonsuojelualueen rajat on määrättävä noudattaen soveltuvin osin, mitä jakolaissa (604/51) on säädetty rajankäynnistä. Luonnonsuojelualue on merkittävä maastoon siten, että riittävä määrä aluetta osoittavia tunnuskilpiä sijoitetaan luonnonsuojelualueeseen kuuluville maa-alueille. Luonnonsuojelualueen rajat vesialueilla merkitään vain karttaan.

Haltuunotto-oikeus

Luonnonsuojelua valvovalla viranomaisella ja luonnonsuojelualueen vartijalla on oikeus ottaa haltuunsa metsästys-, keräily- tai muut välineet, joita on käytetty tai aiotaan käyttää vastoin luonnonsuojelualueella noudatettavia säännöksiä tai määräyksiä. Sama haltuunotto-oikeus koskee myös alueelta luvattomasti pyydettyjä eläimiä ja luvattomasti otettuja kasveja sekä kaikkea muuta sellaista, mitä luonnonsuojelualueelta on kielletty ottamasta tai siellä käyttämästä.

Alueen liittäminen luonnonsuojelualueeseen

Jos Punkaharjun luonnonsuojelualueeseen rajoittuva alue siirtyy valtion omistukseen, se voidaan liittää luonnonsuojelualueeseen ympäristöministeriön päätöksellä.

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.
Hallituksen esitys 78/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 18/90
Suuren valiok. miet. 109/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Kuva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.