133/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus

Koillismaan luonnontilaisina ja erämaisina säilyneen vaara-, metsä- ja suoluonnon osien suojelemiseksi sekä ympäristöntutkimusta ja luonnonharrastusta varten muodostetaan valtion Kuusamon kunnassa omistamille alueille luonnonsuojelulain (71/23) mukaiseksi erityiseksi suojelualueeksi Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualue.

Luonnonsuojelualueen sijainti ja rajat

Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 750 hehtaaria ja sen rajat on merkitty tämän lain liitteenä olevaan karttaan.

Luonnonsuojelualueen rajat on määrättävä noudattamalla soveltuvin osin, mitä jakolaissa (604/51) on säädetty rajankäynnistä. Luonnonsuojelualue on merkittävä maastoon siten, että riittävä määrä aluetta osoittavia tunnusmerkkejä sijoitetaan luonnonsuojelualueelle kuuluville maa-alueille.

Haltuunotto-oikeus

Luonnonsuojelua valvovalla viranomaisella ja luonnonsuojelualueen vartijalla on oikeus ottaa haltuunsa metsästys-, keräily- tai muut välineet, joita on käytetty tai aiotaan käyttää vastoin luonnonsuojelualueella noudatettavia säännöksiä tai määräyksiä. Sama haltuunotto-oikeus koskee myös alueelta luvattomasti pyydettyjä eläimiä ja luvattomasti otettuja kasveja sekä kaikkea muuta sellaista, mitä luonnonsuojelualueelta on kielletty ottamasta tai siellä käyttämästä.

Alueen liittäminen luonnonsuojelualueeseen

Jos Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueeseen rajoittuva alue tulee valtion omistukseen, se voidaan liittää luonnonsuojelualueeseen ympäristöministeriön päätöksellä.

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.
Hallituksen esitys 80/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 20/90
Suuren valiok. miet. 111/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Kuva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.