131/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki Haapasuon ja Syysniemen sekä Ruunaan luonnonsuojelualueista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus

Etelä- ja Itä-Suomen luonnontilaisina ja erämaisina säilyneiden metsä-, suo- ja pienvesistöluonnon osien suojelemiseksi ja säilyttämiseksi mahdollisimman luonnontilaisina sekä ympäristöntutkimusta ja luonnonharrastusta varten muodostetaan valtion Leivonmäen kunnassa ja Lieksan kaupungissa omistamille alueille luonnonsuojelulain (71/23) mukaisiksi erityisiksi suojelualueiksi Haapasuon ja Syysniemen luonnonsuojelualue sekä Ruunaan luonnonsuojelualue.

Luonnonsuojelualueiden sijainti ja rajat

Leivonmäen kunnassa olevan Haapasuon ja Syysniemen luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 2 130 hehtaaria.

Lieksan kaupungissa olevan Ruunaan luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 7 330 hehtaaria.

Haapasuon ja Syysniemen luonnonsuojelualueen ja Ruunaan luonnonsuojelualueen rajat on merkitty tämän lain liitteinä oleviin karttoihin. Luonnonsuojelualueiden rajat on määrättävä noudattamalla soveltuvin osin, mitä jakolaissa (604/51) on säädetty rajankäynnistä.

Luonnonsuojelualueet on merkittävä maastoon siten, että riittävä määrä aluetta osoittavia tunnusmerkkejä sijoitetaan luonnonsuojelualueisiin kuuluville maa-alueille.

Haltuunotto-oikeus

Luonnonsuojelua valvovalla viranomaisella ja luonnonsuojelualueiden vartijoilla on oikeus ottaa haltuunsa metsästys-, keräily- tai muut välineet, joita on käytetty tai aiotaan käyttää vastoin luonnonsuojelualueilla noudatettavia säännöksiä tai määräyksiä. Sama haltuunotto-oikeus koskee myös alueilta luvattomasti pyydettyjä eläimiä ja luvattomasti otettuja kasveja sekä kaikkea muuta sellaista, mitä luonnonsuojelualueilta on kielletty ottamasta tai siellä käyttämästä.

Alueen liittäminen luonnonsuojelualueeseen

Jos alue, joka ei ole valtion omistuksessa, mutta on tämän lain mukaisen luonnonsuojelualueen rajojen sisällä, tulee valtion omistukseen, se luetaan kuuluvaksi luonnonsuojelualueeseen.

Jos luonnonsuojelualueeseen rajoittuva alue tulee valtion omistukseen, se voidaan liittää luonnonsuojelualueeseen ympäristöministeriön päätöksellä.

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 79/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 19/90
Suuren valiok. miet. 110/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

LIITE 1 HAAPASUON JA SYYSNIEMEN LUONNONSUOJELUALUE

Levonmäki 3211 07,08,10,11

LIITE 2 RUUNAAN LUONNONSUOJELUALUE

Lieksa 4332 09,11,12, 4334 03

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.