130/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki Saaristomeren kansallispuistosta annetun lain 1 ja 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Saaristomeren kansallispuistosta 20 päivänä elokuuta 1982 annetun lain (645/82) 1 ja 3§ näin kuuluviksi:

Saaristomeren luonnon ja kulttuurin suojelemiseksi, niihin liittyvien perinteisten luonnonkäyttötapojen turvaamiseksi, elävän saaristoyhteisön säilyttämiseksi sekä ympäristöntutkimusta ja yleistä luonnonharrastusta varten on Saaristomeren kansallispuisto, joka on luonnonsuojelulaissa (71/23) tarkoitettu erityinen luonnonsuojelualue. Kansallispuisto koostuu valtion omistamista, liitteenä olevassa kartassa punaisella katkoviivalla rajatulla alueella (yhteistoiminta-alueella) Dragsfjärdin, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunnissa olevista maa- ja vesialueista lukuun ottamatta puolustusvoimain hallinnassa olevia alueita.

Jos yhteistoiminta-alueella oleva alue, jota valtio ei omista, siirtyy valtion omistukseen, se luetaan osaksi kansallispuistoa lukuun ottamatta alueita, jotka siirtyvät puolustusvoimain hallintaan, ja alueita, jotka hankitaan alueiden vaihtoa varten.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Saaristomeren kansallispuistoon tämän lain voimaan tullessa kuuluvista alueista voidaan alueiden vaihdossa luovuttaa seuraavat alueet:

1)Dragsfjärdin Högsåran pääsaaren keskellä oleva metsäpalsta, jonka pinta-ala on noin 39,0 ha;

2)Korppoon Utön pääsaarella kylän keskellä oleva tonttialue, jonka pinta-ala on noin 0,09 ha;

3)Nauvon Berghamnin pääsaarella oleva peltoalue, jonka pinta-ala on noin 1,3 ha;

4)Nauvon Berghamnin pääsaaren pohjoisrannalla oleva alue, jonka pinta-ala on noin 2,0 ha;

5)valtion osuus, jonka pinta-ala on noin 0,55 ha, Holmenin saaresta Nauvon Berghamnissa; sekä

6) Boskärissä, Nauvon kunnassa oleva metsäalue, jonka pinta-ala on noin 2,3 ha.

Kansallispuistoa koskevat rauhoitussäännökset ja -määräykset lakkaavat olemasta voimassa luovutettavilla alueilla sen jälkeen kun alueiden vaihtoa koskevat sopimukset on allekirjoitettu.

Hallituksen esitys 82/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 23/90
Suuren valiok. miet. 137/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavalla Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

LIITE SAARISTOMEREN KANSALLISPUISTO; YHTEISTOIMINTA-ALUE

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.