128/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Valtiovarainministeriön päätös suurten kana- ja sikatalouksien markkinoimismaksun määräämiseksi annettavan tuloilmoituksen antamisajan pidentämisestä

Valtiovarainministeriö on 9 päivänä marraskuuta 1990 vuodelta 1989 toimitettavan verotuksen viivästymisestä johtuvista poikkeusjärjestelyistä annetun lain (956/90) 6§:n nojalla päättänyt:

Poiketen siitä, mitä 22 päivänä joulukuuta 1978 suurilta kana- ja sikatalousyrityksiltä kannettavista markkinoimismaksuista annetun lain (1038/78) 8 ja 22§:ssä, sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa (732/89), säädetään, sovelletaan kalenterivuoden 1990 maksukauden osalta tämän päätöksen määräyksiä.

Markkinoimismaksun suorittamiseen velvollisen on annettava 1§:ssä mainitun lain 8§:ssä tarkoitettu ilmoitus maatilahallitukselle vuoden 1990 maksukaudelta viimeistään huhtikuun 8 päivänä 1991.

Verotoimistojen on toimitettava 1§:ssä mainitun lain 22§:ssä tarkoitetut luettelot verovuodelta 1989 maatilahallitukselle mahdollisimman pian vuodelta 1989 toimitettavan verotuksen valmistuttua.

Tämä päätös tulee voimaan 30 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Ministeri
Ulla Puolanne

Vs.ylitarkastaja
Jukka Havula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.