126/1991

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1991

Valtioneuvoston päätös apteekkimaksusta annetun lain 2§:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärien tarkistamisesta

Valtioneuvosto on apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain 2§:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 14 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (59/83), sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

Apteekkimaksusta annetun lain 2§:n 1 momentissa mainitut, liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevat apteekkimaksun markkamäärät tarkistetaan apteekkien kokonaisliikevaihdon prosentuaalista muutosta vuodesta 1984 vuoteen 1987 vastaavalla määrällä seuraavasti:


Apteekin liikevaihto Apteekkimaksu     Maksuprosentti 
           liikevaihdon     alarajan 
           alarajan       yli menevästä 
   mk        kohdalla mk      liikevaihdosta 
1 113 000-1 298 000   -           6 
1 298 000-1 669 000  11 100          7 
1 669 000-2 040 000  37 070          8 
2 040 000-2 597 000  66 750          9 
2 597 000-3 338 000  116 880          9,5 
3 338 000-4 080 000  187 280          10 
4 080 000-4 822 000  261 480          10,25 
4 822 000-6 121 000  337 540          10,5 
6 121 000-7 975 000  473 940          10,75 
7 975 000-      673 250          11  

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Tätä päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 1990 liikevaihdon perusteella.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1991

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Hallitusneuvos
Reijo Kärkkäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.