125/1991

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1991

Valtioneuvoston päätös teollisuuden alennusvoin hinnanalennuskorvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut teollisuuden alennusvoin hinnanalennuskorvauksesta 1 päivänä huhtikuuta 1976 antamansa päätöksen (284/76) 2§:n, 3§:n 1 momentin ja 9§:n,

näistä 2§:n sellaisena kuin se on 5 päivänä huhtikuuta 1990 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (326/90), seuraavasti:

Hinnanalennuskorvausta voidaan suorittaa 10,35 markkaa kilolta leipomo-, keksi-, makeis- ja einesteollisuuden harjoittajille 1§:ssä tarkoitettuun käyttöön myydystä kotimaisesta irtovoista edellyttäen, että voin hinta on ollut vähintään 12,54 markkaa kilolta irtovoin tukkumyyntihintaa alempi. Niin ikään voidaan hinnanalennuskorvausta suorittaa mainittu määrä meijeriliikkeen harjoittajalle sen voimäärän osalta, jonka tämä itse on käyttänyt mainittujen tuotteiden teolliseen valmistukseen.

Teollisuuden alennusvoita ovat oikeutettuja myymään ainoastaan meijerit ja meijerialan keskusliikkeet. Maatilahallitus voi kuitenkin hakemuksesta myöntää muillekin oikeuden teollisuuden alennusvoin myyntiin. Teollisuuden alennusvoi saadaan myydä ainoastaan voiasetuksen (276/66) mukaisina täysinä tukkupakkauksina, jotka myyjän on varustettava lisämerkinnällä ''Teollisuuden alennusvoi-Industri-rabattsmör'' ja numeroitava juoksevalla numerolla. Maatilahallitus voi myöntää poikkeuksia edellä mainituista merkintävaatimuksista.


Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa maatilahallitus.


Tämä päätös tulee voimaan 30 päivänä tammi>kuuta 1991 ja sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1991.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1991

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T.Pohjala

Erikoistutkija
Seppo Hassinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.