122/1991

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1991

Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä muuttanut valtion virkamiesten erorahan suuruudesta 26 päivänä marraskuuta 1987 antamansa päätöksen (895/87) nimen, 2§:n 1 momentin, 3, 4, 6 ja 7§:n, näistä 2§:n 1 momentin, 3, 4, 6 ja 7§:n sellaisina kuin ne ovat 9 päivänä maaliskuuta 1989 annetussa päätöksessä (233/89), näin kuuluviksi:

Valtioneuvoston päätös

valtion virkamiesten erorahan ja ammattikoulutusrahan suuruudesta

Erorahan suuruus määräytyy siten, että

1) 50 vuotta täyttäneelle edunsaajalle maksetaan 5 vuotta käsittäneen palveluksen perusteella 7 685 markkaa ja siihen lisätään 202 markkaa kultakin 5 vuotta ylittävältä täydeltä palvelusvuodelta;

2) 40 mutta ei 50 vuotta täyttäneelle edunsaajalle hänen täysien ikävuosiensa ja täysien palvelusvuosiensa summan ollessa 50-55 maksetaan 7 685 markkaa ja siihen lisätään 202 markkaa kultakin summan 55 ylittävältä vuodelta.


Iän perusteella maksetaan 51 vuotta täyttäneelle edunsaajalle erorahaan 175 markan korotus. Jokaiselta seuraavalta täydeltä ikävuodelta aina 61 ikävuoteen asti korotetaan erorahaa lisäksi 175 markalla.

Mikäli edunsaajan kuukausiansio on alle 3 816 markkaa, ei ansiolla ole vaikutusta erorahan suuruuteen. Ansion ollessa 3 816 markkaa kuukaudessa tai sitä enemmän korotetaan 2 ja 3§:n mukaisesti määräytyvää erorahaa lisäksi seuraavasti:


ansio/kk        korotus erorahaan 
3 816-4 209      2 138 
4 210-4 603      2 337 
4 604-4997       2 536 
4 998-5 390      2 735 
5 391-5 784      2 934 
5 785-6 178      3 133 
6 179-6 572      3 332 
6 573-6 966      3 531 
6 967-7 360      3 730 
7 361-7 754      3 929 
7 755-8 148      4 128 
8 149-8 542      4 327 
8 543-8 936      4 526 
8 937-9 330      4 725 
9 331-9 724      4 924 
9 725-10 118      5 123 
10 119-10 512     5 322 
10 513-10 906     5 521 
10 907-        5 720 

Mikäli edunsaajan viikottainen työaika on palvelussuhteen päättymistä edeltäneiden viiden vuoden aikana ollut pääasiallisesti vähintään 35 tuntia, hänellä on oikeus saada eroraha täysimääräisenä. Jos viikottainen työaika on ollut 27-34 tuntia, hänellä on oikeus saada kolme neljäsosaa ja jos työaika on ollut 20-26 tuntia viikossa, hänellä on oikeus saada puolet täydestä erorahasta, kuitenkin niin, että erorahan suuruus on vähintään 7 685 markkaa. Mikäli edunsaajan viikottainen työaika on ollut alle 20 tuntia, mutta kuitenkin vähintään 16 tuntia, on hänellä oikeus saada puolet täydestä erorahasta.

Mikäli edunsaajana olevan opettajan opetusvelvollisuuteen luettavien oppituntien tai tehtävien määrä on palvelussuhteen päättymistä edeltäneiden viiden vuoden aikana pääasiallisesti ollut vähintään opetusvelvollisuuden tuntimäärä, hänellä on oikeus saada eroraha täysimääräisenä. Jos opetusvelvollisuuteen luettavien oppituntien tai tehtävien määrä on pääasiallisesti ollut vähintään 27/35 opetusvelvollisuuden tuntimäärästä, hänellä on oikeus saada 3/4 täydestä erorahasta ja muussa tapauksessa puolet täydestä erorahasta. Erorahan suuruus on kuitenkin vähintään 7 685 markkaa.

Erorahan aikuiskoulutuslisän suuruus on 1 300 markkaa jokaista alkavaa koulutuskuukautta kohden.

Ammattikoulutusrahan suuruus on 30-39 vuotiaalle edunsaajalle 1 300 markkaa kuukaudessa, 40-49 vuotiaalle edunsaajalle 1 500 markkaa kuukaudessa ja 50 vuotta täyttäneelle edunsaajalle 1 700 markkaa kuukaudessa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991 ja sitä sovelletaan erorahan osalta edunsaajaan, jonka virkasuhde on irtisanottu 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen, sekä ammattikoulutusrahan osalta edunsaajaan, jolle maksetaan ammattikoulutusrahaa 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1991

Ministeri
Ulla Puolanne

Vt.nuorempi hallitussihteeri
Erik Strömberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.