117/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 19§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinlääkärintoimen harjoittamisesta 24 päivänä toukokuuta 1985 annetun lain (409/85) 19§:n 1 momentti seuraavasti:

19§

Saavutetusta, menetetyksi julistetusta ja rajoitetusta eläinlääkärintoimen harjoittamisoikeudesta maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston on kuulutettava viipymättä virallisessa lehdessä. Menetetyksi julistetusta eläinlääkärintoimen harjoittamisoikeudesta ja 13§:n 2 momentissa tarkoitetusta rajoituksesta tai kiellosta sekä tarvittaessa myös rajoitetusta eläinlääkärintoimen harjoittamisoikeudesta on osaston lisäksi ilmoitettava apteekeille.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.