112/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin käytön kieltämisestä eräissä maalaustöissä annetun lain 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin käytön kieltämisestä eräissä maalaustöissä 1 päivänä maaliskuuta 1929 annetun lain (101/29) 4§:n 4 momentti sekä

muutetaan 4§:n 1 ja 3 momentti seuraavasti:

Työministeriö vahvistaa neuvoteltuaan asianomaisten työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa erityiset säännöt lyijyvalkoisen, lyijysulfaattien ja näitä väriaineita sisältävien tuotteiden käytöstä maalaustöissä niissä tapauksissa, jolloin niiden käyttö ei ole kielletty tämän lain säännösten mukaan.


Lyijymyrkytystapauksista laaditaan työministeriön määräysten mukainen tilasto.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.