109/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan pienyrittäjän vuosilomarahasta 27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain (408/77) 6§:n 1 momentti, 7, 10 ja 14§ sekä 22§:n 2 momentti,

näistä 14§ sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1284/88), seuraavasti:

Tässä laissa tarkoitetun toiminnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle.


Läänin alueella tämän lain täytäntöönpanoa johtaa, ohjaa ja valvoo lääninhallitus.

10§

Kunnan on laadittava lääninhallitukselle selvitys tässä laissa tarkoitetun toiminnan järjestämisestä kunnassa.

14§

Kunnan on vuosittain toimitettava lääninhallitukselle tilitys vuosilomarahojen maksamista varten kunnan käytettäväksi myönnettyjen varojen käytöstä asetuksessa säädettyyn määräpäivään mennessä.

22§

Lääninhallituksen ja lääninoikeuden tämän lain nojalla antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.