107/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki alkoholilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 57§:n 1 momentti, 66§:n 1 momentti ja 71§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1278/87), sekä

lisätään 57§:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 25 päivänä elokuuta 1975 annetulla lailla (684/75), uusi 6 kohta ja 66§:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 4 kohta seuraavasti:

57§

Alkoholiyhtiö myy sosiaali- ja terveysministeriön määräämin ehdoin ja rajoituksin alkoholijuomaa:


6) lääketehtaisiin, apteekkeihin, sairaaloihin, terveyskeskuksiin sekä yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/90) tarkoitetuille palvelujen tuottajille lääkintätarkoituksiin tai niiden työssä käytettäväksi.

66§

Alkoholiyhtiö myy sosiaali- ja terveysministeriön määräämin ehdoin ja rajoituksin väkiviinaa:


4) lääketehtaisiin, apteekkeihin, sairaaloihin, terveyskeskuksiin sekä yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitetuille palvelujen tuottajille lääkintätarkoituksiin tai niiden työssä käytettäväksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.