105/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki eräistä elintarvikerasvoista annetun lain 15 ja 17§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräistä elintarvikerasvoista 5 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain (1/79) 15 ja 17§ seuraavasti:

15§

Tarkempia määräyksiä tässä laissa tarkoitetun valmisteen myyntipäällykseen tehtävistä merkinnöistä antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö, joka voi erityisistä syistä yksittäistapauksessa myöntää hakemuksesta poikkeuksia myyntipäällysmerkintöjä koskevista säännöksistä. Ennen tarkempien määräysten antamista tai poikkeuksien myöntämistä on kuultava maa- ja metsätalousministeriötä sekä terveyteen liittyvissä asioissa sosiaali- ja terveysministeriötä.

17§

Maa- ja metsätalousministeriö antaa sosiaali- ja terveysministeriötä ja kauppa- ja teollisuusministeriötä kuultuaan tarkempia määräyksiä valmisteen vitaminoinnista sekä värien, aromiaineiden ja muiden lisäaineiden käytöstä valmisteessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.