55/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan ulkoasiainhallinnosta 31 päivänä toukokuuta 1990 annetun asetuksen (485/90) 14§, 60§:n 2 momentti ja 61§:n 2 momentti sekä

lisätään 60§:n 1 momenttiin uusi 8 a kohta seuraavasti:

14§

Kehitysyhteistyöosastossa on:

1)Eteläisen Afrikan toimisto;

2)Itä-, Länsi- ja Pohjois-Afrikan toimisto;

3)Aasian ja Latinalaisen Amerikan toimisto;

4)humanitaarisen avun toimisto;

5)toimialatoimisto;

6)kansalaisjärjestötoimisto;

7)YK-järjestelmän kehityskysymysten toimisto;

8)kehitysrahoituslaitosten toimisto.

Lisäksi kehitysyhteistyöosastossa on tiedotusyksikkö, suunnittelu-, tutkimus- ja kehitysyksikkö, taloushallintoyksikkö, yleishallinto- ja koulutusyksikkö ja henkilöapuyksikkö.

60§

Edustuston päällikkö ratkaisee, sen lisäksi, mitä 75§:n 2 ja 3 momentissa, 89§:n 2 momentissa, 91§:n 1 momentin 1 kohdassa sekä 92§:n 2-4 momentissa säädetään, määrärahojen sekä ministeriön antamien määräysten ja ohjeiden rajoissa asiat, jotka koskevat:


8 a)edustustolle annettuja kehitysyhteistyötehtäviä;


Ministeriö voi oikeuttaa edustuston päällikön siirtämään hänelle 1 momentin 1-8 a kohdan mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa edustustoon kuuluvan yksikön esimiehelle ja edustuston muulle henkilöstölle.

61§

Ministeriö voi antaa kunniakonsulin virastoon sijoitetulle ulkoasiainhallinnon henkilöstölle 60§:n 1 momentin 1-8 a kohdassa tarkoitettua ratkaisuvaltaa siinä laajuudessa kuin se tehtävien hoitamisen kannalta on tarpeellista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmi>kuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Vt. ulkoasiainministeri Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.