54/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 9§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain (662/85) 9§:n 2 momentti seuraavasti:


Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen varmuutta, reaaliarvon säilymistä, tuottoa ja eläkekassan maksuvalmiutta. Sijoitusten vakuuksien osalta noudatetaan soveltuvin osin vakuutusyhtiölain (1062/79) 10 luvun 3§:n säännöksiä. Edellä 7§:n 3 momentissa tarkoitetun vakuutusmaksurahaston katteesta on kuitenkin luetteloitava määrä, joka sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaan arvioituna on vähintään 90 prosenttia vakuutusmaksurahastosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Hallituksen esitys 290/90
Sosiaalivaliok. miet. 58/90
Suuren valiok. miet. 277/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.