42/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki opintovapaalain 5 ja 10§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetun opintovapaalain (273/79) 5§:n 3 momentti ja 10§:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä syyskuuta 1986 annetussa laissa (663/86), seuraavasti:


Opintovapaa voidaan myöntää myös 1 momentissa tarkoitettuun opiskeluun rinnastettavia ulkomailla tapahtuvia opintoja varten.


10§

Jos työntekijä haluaa käyttää hänelle 1 momentin mukaan kuuluvaa oikeutta, hänen on ilmoitettava tästä vähintään neljä viikkoa ennen työhön paluutaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Hallituksen esitys 293/90
Sosiaalivaliok. miet. 51/90
Suuren valiok. miet. 255/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.