35/1991

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1991

Laki oikeudesta valokuvaan annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeudesta valokuvaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun lain (405/61) 1§, 15§:n 1 momentti ja 16§ sekä

lisätään 15§:ään uusi 1 momentti, jolloin muutettu 1 ja nykyinen 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, seuraavasti:

Valokuvaajalla on, jäljempänä säädetyin rajoituksin, yksinomainen oikeus määrätä valokuvasta, muuttamattomana tai muutettuna:

1)valmistamalla siitä kappaleita valokuvaamalla, painamalla, piirtämällä tai muuta tekotapaa käyttäen; sekä

2)näyttämällä sitä julkisesti.

Valokuvana pidetään myös kuvaa, joka valmistetaan valokuvaamiseen verrattavin menetelmin.

Integroidun piirin piirimallista säädetään erikseen.

15§

Oikeus valokuvaan voidaan luovuttaa kokonaan tai osittain. Valokuvan kappaleen luovutukseen ei sisälly valokuvaa koskevan oikeuden luovutusta.

Milloin valokuva valmistetaan tilauksesta, oikeus valokuvaan siirtyy tilaajalle, jollei toisin ole nimenomaan sovittu. Valokuvaaja saa kuitenkin yleiseen tapaan panna kuvan näytteille mainostarkoituksessa, mikäli tilaaja ei sitä kiellä.


16§

Oikeus valokuvaan on voimassa, kunnes 50 vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin.


Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 1991.

Valokuva, joka tämän lain tullessa voimaan nauttii suojaa oikeudesta valokuvaan annetun lain nojalla, on suojattu siten kuin tässä laissa säädetään.

Valokuva, jonka suoja on päättynyt ennen tämän lain voimaantuloa, ei saa tämän lain mukaista suojaa. Jos tämän lain voimaan tullessa suojaa nauttivan valokuvan valmistamisvuoden päättymisestä on kulunut 50 vuotta, suoja lakkaa tämän lain tullessa voimaan.

Hallituksen esitys 161/90
Toisen lakivaliok. miet. 16/90
Suuren valiok. miet 287/90

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.