Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Säädökset alkuperäisinä: 1991

1744/1991
Asetus valtion opintotukikeskuksen erään viran lakkauttamisesta
1743/1991
Asetus kauppakorkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
1742/1991
Asetus Sibelius-Akatemiasta annetun asetuksen muuttamisesta
1741/1991
Asetus taideteollisesta korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1740/1991
Asetus Turun kauppakorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1739/1991
Asetus Helsingin yliopiston henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä
1738/1991
Asetus Helsingin yliopiston Svenska socialoch kommunalhögskolan -nimisestä yksiköstä
1737/1991
Laki Helsingin yliopiston Svenska socialoch kommunalhögskolan -nimisestä yksiköstä annetun lain muuttamisesta
1736/1991
Liikenneministeriön päätös tarkentavista määräyksistä myönnettäessä liikevaihtoveroa vastaavaa tukea ulkomaanliikenteessä käytettävälle kuljetuskalustolle annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1735/1991
Asetus puolustusvoimien eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
1734/1991
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslaviaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä
1733/1991
Laki työllisyyslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1732/1991
Laki työllisyyslain 18 §:n muuttamisesta
1731/1991
Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta
1730/1991
Laki työntekijäin eläkelain 15 b §:n muuttamisesta
1729/1991
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1728/1991
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
1727/1991
Asetus alkoholijuomista annetun asetuksen muuttamisesta
1726/1991
Asetus opetusministeriön hallinnonalan eräistä virkajärjestelyistä
1725/1991
Siviilipalvelusasetus
1724/1991
Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain muuttamisesta
1723/1991
Siviilipalveluslaki
1722/1991
Laki alkoholilain muuttamisesta
1721/1991
Valtioneuvoston päätös tuontimaksulakiin liitettyjen tuontimaksutaulukon ja teollisuusetuluettelon muuttamisesta
1720/1991
Valtioneuvoston päätös tullitariffin ja teollisuustulliluettelon muuttamisesta
1719/1991
Laki kunnallisvaalilain 8 §:n muuttamisesta
1718/1991
Laki kunnallislain muuttamisesta
1717/1991
Laki Suomen Hallitusmuodon 51 §:n muuttamisesta
1716/1991
Laki työttömyysturvalain 29 §:n muuttamisesta
1715/1991
Laki kansanterveyslain 14 §:n 6 momentin kumoamisesta
1714/1991
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1713/1991
Laki ulkomaanliikenteen lastialusten kilpailuedellytysten edistämisestä annetun lain kumoamisesta
1712/1991
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
1711/1991
Laki työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta
1710/1991
Laki merimieseläkelain 1 §:n muuttamisesta
1709/1991
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
1708/1991
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1707/1991
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta
1706/1991
Sisäasiainministeriön päätös matkustajakortista
1705/1991
Valtioneuvoston päätös kemikaaleista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta
1704/1991
Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä perhe-eläkelain mukaisen lisäosan maksamista varten
1703/1991
Asetus kansaneläkelain 62 §:n mukaisesta kunnan lisäosaosuuden tilityksestä vuodelta 1992
1702/1991
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen l §:n muuttamisesta
1701/1991
Asetus sairausvakuutusasetuksen 42 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.