Säädökset alkuperäisinä: 1990

1100/1990
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3§:n väliaikaisesta muuttamisesta
1099/1990
Laki eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1098/1990
Laki energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä annetun lain 2 ja 4§:n muuttamisesta
1097/1990
Laki eräitä tuotannollisia investointeja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain 4§:n muuttamisesta
1096/1990
Laki liikevaihtoverolain 16 ja 27§:n väliaikaisesta muuttamisesta
1095/1990
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös vastustettavista eläintaudeista
1094/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10§:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9§:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1093/1990
Valtioneuvoston päätös maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta
1092/1990
Asetus maatalouslautakunnista annetun asetuksen muuttamisesta
1091/1990
Asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1090/1990
Asetus kotipalveluista perittäviä maksuja koskevasta kokeilusta
1089/1990
Asetus maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun asetuksen muuttamisesta
1088/1990
Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta
1087/1990
Asetus pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun asetuksen muuttamisesta
1086/1990
Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 3 ja 17§:n muuttamisesta
1085/1990
Laki lannoiteverosta annetun lain 2 ja 4§:n muuttamisesta
1084/1990
Laki fosforilannoiteverosta
1083/1990
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
1082/1990
Valtioneuvoston päätös tasoyleisohjeeksi asuinhuoneistojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla
1081/1990
Valtioneuvoston päätös asuinhuoneistojen vuokrien korotusyleisohjeeksi
1080/1990
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista
1079/1990
Kuluttajaviraston päätös kulutustavaran yksikköhinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa annetun elinkeinohallituksen päätöksen muuttamisesta
1078/1990
Valtiovarainministeriön päätös eräiden arvopapereiden verotusarvon perusteista
1077/1990
Valtioneuvoston päätös erityistason sairaanhoidon erityisvastuualueista
1076/1990
Asetus kansanterveyslaitoksessa suoritetuista tutkimuksista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta
1075/1990
Asetus toiselta puolen Suomen tasavallan, Itävallan tasavallan, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton ja toiselta puolen Euroopan talousyhteisön välillä teknisiä määräyksiä koskevassa tietojen vaihdossa noudatettavasta menettelystä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1074/1990
Asetus Romanian kanssa eräiden tekstiilituotteiden vientiä Romaniasta tuontia varten Suomeen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1073/1990
Asetus Malesian kanssa erään tietyn tekstiilituotteen vientiä Malesiasta tuontia varten Suomeen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1072/1990
Laki merimiesten palkkaturvalain 6 ja 16§:n muuttamisesta
1071/1990
Laki palkkaturvalain muuttamisesta
1070/1990
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 11 ja 12§:n muuttamisesta
1069/1990
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1§:n muuttamisesta
1068/1990
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1067/1990
Laki sähkölain muuttamisesta
1066/1990
Laki asuntotulon verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 1§:n muuttamisesta
1065/1990
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 3 ja 14§:n muuttamisesta
1064/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sotilasvammalain 18§:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
1063/1990
Asetus valtion virkamiesten uudelleen sijoittamisesta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta
1062/1990
Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta
1061/1990
Valtioneuvoston päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1060/1990
Laki valuuttalain muuttamisesta
1059/1990
Laki oikeudesta harjoittaa valuutanvaihtoa annetun lain kumoamisesta
1058/1990
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
1057/1990
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 4§:n muuttamisesta
1056/1990
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
1055/1990
Valtiovarainministeriön päätös tilivirastoista annetun päätöksen kumoamisesta
1054/1990
Valtioneuvoston päätös eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannusten korvaamisesta
1053/1990
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1052/1990
Asetus voimalaitosten ja sähkölaitteistojen rakentamisluvista perittävistä maksuista
1051/1990
Asetus eräistä rajavartiolaitoksen virkajärjestelyistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.